Hopp til navigasjonSkip to contentHopp til bunnområde

H3

Endetomt i sideveg. Ingen bebyggelse mot sør og vest. Skiløype i umiddelbar nærhet.

Bilvei: Ja

Strøm: Ja

Vann og avløp: Ja

KR: 650 000,-

860 m2

Plankart-02